ประกาศ
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ควบคุม ที่ได้รับเกียรติบัตรสามารถ พิมพ์ใบเกียรติบัตรได้ด้วยตัวเอง ผ่านทาง www.มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น2562.com ซึ่งสามารถ login เข้าระบบ ของแต่ละอปท. แล้วเข้าๆไปเลือก พิมพ์เกียรติบัตร สำหรับผู้่เข้าแข่งขัน และผู้ควบคุมได้แล้วตั้งแต่วันนี้จน ถึง กันยายน 2563
กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง
ไฮไลด์ ผลการประกวดการแข่งขัน
คณะผู้จัดการแข่งขัน